%u0391%u03BB%u03AC%u03C4%u03B9%20%u03BC%u03B5%20%u03BC%u03C0%u03B1%u03C7%u03B1%u03C1%u03B9%u03BA%u03AC%0A%0A%0A%0A%0A%0A

Κωδικός: 10302

3,90 €
Περιεχόμενο: 150 g
2,60 € ανά 100 g

συμπ. 7% ΦΠΑ, συν έξοδα αποστολής

Χρόνος αποστολής: 2 - 3 Μέρες
%u0398%u03B1%u03BB%u03B1%u03C3%u03C3%u03B9%u03BD%u03CC%20%u03B1%u03BB%u03AC%u03C4%u03B9%20%u039C%u03B5%u03C3%u03BF%u03BB%u03BB%u03BF%u03B3%u03AF%u03BF%u03C5%20%u03BC%u03B5%20%u03C3%u03BF%u03C5%u03C3%u03AC%u03BC%u03B9%20%u0398%u03C1%u03AC%u03BA%u03B7%u03C2%20%u03BA%u03B1%u03B9%20%u03B2%u03B9%u03BF%u03BB%u03BF%u03B3%u03B9%u03BA%u03AC%20%u03B2%u03CC%u03C4%u03B1%u03BD%u03B1%20%u039A%u03C1%u03AE%u03C4%u03B7%u03C2.%20%u03A4%u03B1%u03B9%u03C1%u03AF%u03B1%u03B6%u03B5%u03B9%20%u03BC%u03B5%20%u03C8%u03B7%u03C4%u03AC%20%u03BA%u03C1%u03AD%u03B1%u03C4%u03B1%2C%20%u03C0%u03B1%u03C4%u03AC%u03C4%u03B5%u03C2%20%u03BA%u03B1%u03B9%20%u03C3%u03B1%u03BB%u03AC%u03C4%u03B5%u03C2.%3Cbr%3E%0A%3Cbr%3E%0A%u039B%u03B5%u03C0%u03C4%u03BF%u03BC%u03AD%u03C1%u03B5%u03B9%u03B5%u03C2%20%u03C0%u03C1%u03BF%u03CA%u03CC%u03BD%u03C4%u03BF%u03C2%3A%3Cbr%3E%0A-%20%u03A0%u03B1%u03C1%u03B1%u03B3%u03C9%u03B3%u03CC%u03C2%3A%20%u0392%u0399%u039F%u03B4%u03CD%u03BD%u03B1%u03BC%u03B7%3Cbr%3E%0A-%20%u03A3%u03C5%u03C3%u03C4%u03B1%u03C4%u03B9%u03BA%u03AC%3A%20%u0391%u03B3%u03BD%u03CC%20%u03B8%u03B1%u03BB%u03B1%u03C3%u03C3%u03B9%u03BD%u03CC%20%u03B1%u03BB%u03AC%u03C4%u03B9%2090%20%25%2C%20%u03A3%u03BF%u03C5%u03C3%u03AC%u03BC%u03B9%20%u03B1%u03C0%u03CC%20%u03C4%u03BF%u03BD%20%u0388%u03B2%u03C1%u03BF%205%20%25%2C%20%u0392%u0399%u039F-%u0392%u03CC%u03C4%u03B1%u03BD%u03B1%205%20%25%20%28%u03A1%u03AF%u03B3%u03B1%u03BD%u03B7%2C%20%u03B8%u03C5%u03BC%u03AC%u03C1%u03B9%2C%20%u03BC%u03AD%u03BD%u03C4%u03B1%29%3Cbr%3E%0A-%20%u03A7%u03CE%u03C1%u03B9%u03C2%20%u03C0%u03C1%u03CC%u03C3%u03B8%u03B5%u03C4%u03B1%20%u03BA%u03B1%u03B9%20%u03C3%u03C5%u03BD%u03C4%u03B7%u03C1%u03B7%u03C4%u03B9%u03BA%u03AC%3Cbr%3E%0A%3Cbr%3E%0A%0A%0A%0A%0A%0A
Χρόνος αποστολής: 2 - 3 Μέρες
pin go twi fb