Πληρωμή και αποστολή

Ισχύουν οι κατωτέρω όροι:

Όροι αποστολής

Η αποστολή θα πραγματοποιείται μόνο εντός της Γερμανίας.

Έξοδα αποστολής(περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ)

Για κάθε αποστολή χρεώνουμε ένα πάγιο ποσόν των εξόδων αποστολής ύψους 5,90 για κάθε παραγγελία. Για παραγγελίες ύψους 90,00 και άνω η αποστολή γίνεται δωρεάν (χωρίς χρέωση εξόδων αποστολής).

Προθεσμίες παράδοσης

Εάν στην περιγραφή της προσφοράς δεν αναφέρεται κάποια άλλη προθεσμία, η παράδοση των προϊόντων στην Γερμανία πραγματοποιείται εντός 2 - 3 ημερών, μετά την σύναψη της σύμβασης (εάν έχει συμφωνηθεί προπληρωμή της παραγγελίας, μετά την ημερομηνία της πραγματοποίησης του εμβάσματος). Σας ενημερώνουμε ότι τι Κυριακές και τις αργίες δεν γίνεται παράδοση της αποστολής.

Εάν έχετε παραγγείλει προϊόντα με διαφορετικές προθεσμίες παράδοσης, θα σας αποστέλλουμε τα προϊόντα σε μία κοινή αποστολή, εάν δεν έχει συναφθεί μαζί σας κάποια διαφορετική συμφωνία. Η προθεσμία παράδοσης καθορίζεται σε μία τέτοια περίπτωση με το προϊόν που έχετε παραγγείλει, το οποίο έχει την μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης.

Όροι πληρωμής

Έχετε τις εξής δυνατότητες πληρωμής:

Προκαταβολική πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα

Πληρωμή με PayPal

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας στο Εντύπωμα της ιστοσελίδας μας.