Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων σας και την προστασία και διατήρηση της προσωπικής σας ιδιωτικής ανωνυμίας. Για αυτόν τον λόγο σας ενημερώνουμε κατωτέρω για την λήψη και την χρήση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Ανώνυμη λήψη δεδομένων

Έχετε την δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, χωρίς να χρειάζεται να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση δεν αποθηκεύουμε καθόλου προσωπικά δεδομένα σε συνδυασμό με αυτή την επίσκεψη. Για να βελτιώσουμε την προσφορά μας, αξιολογούμε μόνο στατιστικά δεδομένα, τα οποία όμως δεν επιτρέπουν συμπεράσματα σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία σας.

Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση χρήσης του εντύπου επικοινωνίας

Σε περίπτωση χρήσης του εντύπου επικοινωνίας, συγκεντρώνουμε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα (μεμονωμένα στοιχεία σχετικά με την προσωπική και πραγματική σχέση ενός συγκεκριμένου προσώπου η περισσοτέρων συγκεκριμένων φυσικών προσώπων) μόνο στο πλαίσιο των δεδομένων που μας παρέχουν τα πρόσωπα αυτά. Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (E-Mail) μόνο για επεξεργασία της ερώτησης ή του αιτήματός σας. Εν συνεχεία τα δεδομένα σας διαγράφονται, εφόσον δεν έχετε χορηγήσει την συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας.

Συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

Συγκεντρώνουμε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα (μεμονωμένα στοιχεία σχετικά με την προσωπική και πραγματική σχέση ενός συγκεκριμένου προσώπου η περισσοτέρων συγκεκριμένων φυσικών προσώπων) μόνο στο πλαίσιο των δεδομένων που μας παρέχουν τα πρόσωπα αυτά. Η επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκπλήρωση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και για την επεξεργασία των αιτημάτων σας.

Μετά από την πλήρη διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης, όλα τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται λαμβάνοντας υπ όψη προθεσμίες, οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με την φορολογική και εμπορική νομοθεσία και με την πάροδο των προθεσμιών αυτών διαγράφονται εφόσον δεν έχετε χορηγήσει την συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας.

Χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας για την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων (Νewsletter)

Χρησιμοποιούμε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (E-Mail) ανεξάρτητα από την διεκπεραίωση του συμβολαίου αποκλειστικά για ιδίους σκοπούς διαφήμισης με την αποστολή ενημερωτικών εγκυκλίων (Newsletter), εάν το έχετε αποκλειστικά εγκρίνει. Η εντολή για την δήλωση συγκατάθεσής σας είναι η εξής:"abonnieren εγγραφή".

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε την λήψη ενημερωτικών φυλλαδίων χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο (Link) ή στέλνοντας ένα μήνυμα σε εμάς. Τα στοιχεία της επικοινωνίας με εμάς τα βρίσκετε στα Στοιχεία Έκδοσης (Impressum). Με την λήψη του μηνύματος η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα διαγραφεί από τον Διανομέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Προώθηση προσωπικών δεδομένων

Η προώθηση των δεδομένων σας σε τρίτους χωρίς την αποκλειστική έγκρισή σας δεν λαμβάνει χώρα. Από αυτό εξαιρούνται μόνο οι συνεργάτες μας παροχής υπηρεσιών, τους οποίους χρειαζόμαστε για την διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις φροντίζουμε να τηρούμε αυστηρά τις προδιαγραφές του Ομοσπονδιακού Νόμου Περί Προστασίας Δεδομένων. Το περιεχόμενο της μεταβίβασης δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο.

Πληροφορίες, διόρθωση, φραγή και διαγραφή δεδομένων

Έχετε κάθε στιγμή το δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση πληροφορίες για τα αποθηκευμένα δεδομένα που σας αφορούν καθώς επίσης και για το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και/ή φραγής των δεδομένων σχετικά με εσάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία για την επικοινωνία μαζί μας τα βρίσκετε στα Στοιχεία Έκδοσης της ιστοσελίδας μας.

Τελευταία ενημέρωση: 03.12.2015