Γενικοί όροι Συναλλαγών και πληροφορίες Πελατών

I. Γενικοί Όροι Συναλλαγών

§ 1 Βασικοί Κανόνες

(1)Οι κατωτέρω Γενικοί Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, τις οποίες συνάπτετε με εμάς ως Πάροχο (κυρία Δροσιά Γουλιαμάκη) μέσω της ιστοσελίδας www.kaloudia.de. Εάν δεν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, είμαστε εναντίον της συμπερίληψης των πιθανών δικών σας όρων συναλλαγών.

(2)Σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις, Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει μία νομική σύμβαση συναλλαγής με αντικειμενικό σκοπό, ο οποίος δεν αφορά στην επαγγελματική απασχόλησή του ή κυρίως για την επιχειρηματική δραστηριότητά του ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επιχειρηματίας είναι το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μία νόμιμη προσωπική εταιρεία, η οποί κατά την σύναψη μίας νομικής σύμβασης συναλλαγής ενεργεί με βάση την επαγγελματική του δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως επιχείρηση.

§ 2 Σύναψη της σύμβασης

(1)Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η πώληση προϊόντων.

(2) Ήδη με την τοποθέτηση του κάθε προϊόντος στην ιστοσελίδα μας, σας υποβάλλουμε δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με τους όρους που καθορίζονται στην περιγραφή του προϊόντος.

(3)Μέσω του Online συστήματος Καλάθου αγορών συνάψετε σύμβαση ως εξής:

 Τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε θα τοποθετούνται στο „Καλάθι προϊόντων". Μέσω  του αντιστοίχου πλήκτρου στην μπάρα πλοήγησης μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη σας  το  „Καλάθι προϊόντων" και εκεί να προβείτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στις αντίστοιχες  αλλαγές. Μετά την κλήση της σελίδας „Kasse - Ταμείο" και την εισαγωγή των προσωπικών  σας δεδομένων καθώς επίσης και τους όρους πληρωμής και αποστολής, εμφανίζονται για  άλλη μία φορά συνοπτικά όλα τα στοιχεία της παραγγελίας στην σελίδα Επισκόπησης της  Παραγγελίας.

Εφόσον για τρόπο πληρωμής κάνετε χρήση κάποιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon-Payments, Postpay, Sofortüberweisung), θα καθοδηγείστε είτε στην σελίδα Επισκόπησης της Παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας είτε πρώτα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών. Εάν ανακατευθυνθείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών εισάγετε τα στοιχεία σας. Τέλος θα καθοδηγείστε πίσω στην σελίδα Επισκόπησης της Παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας.

Πριν να στείλετε την Παραγγελία σας, έχετε την δυνατότητα να εξετάσετε για άλλη μία φορά όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας, να τα τροποποιήσετε (επίσης με την λειτουργία „zurück - πίσω" του Φυλλομετρητή στο  Διαδίκτυο) και/ή να σταματήσετε την αγορά.

Με την αποστολή της Παραγγελίας κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "zahlungspflichtig bestellen – Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής" αναγνωρίζετε την νομικά δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς μέσω της οποίας γίνεται η σύναψη της σύμβασης.

(4)Η διεκπεραίωση της Παραγγελίας και η μεταβίβαση όλων των απαραιτήτων πληροφοριών σε συνδυασμό με την σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με E-Mail και εν μέρει αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Για αυτό πρέπει να εξασφαλίσετε, ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση E-Mail που μας δώσατε είναι η σωστή, η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων E-Mail είναι τεχνικά εφικτή και ιδιαίτερα ότι δεν αποτρέπεται από τα φίλτρα του SPAM.

§ 3 Δικαίωμα επίσχεσης, επιφύλαξη κυριότητας

(1)Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα επίσχεσης μόνο εάν πρόκειται για απαιτήσεις που προκύπτουν από την ίδια συμβατική σχέση.

(2)Τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πληρωμή του συνολικού ποσού της τιμής αγοράς.

§ 4 Ευθύνη

(1)Φέρουμε απεριόριστα την ευθύνη για την πρόκληση βλάβης της ζωής, του σώματος ή της υγείας. Επίσης φέρουμε απεριόριστα την ευθύνη σε όλες τις περιπτώσεις της πρόθεσης και της σοβαρής αμέλειας, σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης μίας βλάβης, για την ανάληψη της εγγύησης για την ποιότητα του αντικειμένου αγοράς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που ρυθμίζονται από την νομοθεσία.

(2)Η ευθύνη για βλάβες στο πλαίσιο της νόμιμης χορήγησης εγγύησης ρυθμίζεται σύμφωνα με τον αντίστοιχο κανονισμό στις δικές μας Πληροφορίες των πελατών (Μέρος 2ο).

(3)Εάν θίγονται σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις, η ευθύνη μας περιορίζεται σε περίπτωση ελαφράς αμελείας στις τυπικές συμβατικές, προβλεπόμενες ζημιές. Σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι σημαντικές υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από την φύση της σύμβασης και η παράβαση των οποίων θα προκαλούσε κίνδυνο για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις, οι οποίες μας επιβάλλονται από την σύμβαση και το περιεχόμενό της για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού, οι οποίες καθιστούν δυνατή την εκπλήρωση της σωστής διεκπεραίωσης της σύμβασης και την τήρηση των οποίων μπορείτε να εμπιστεύεστε.

(4)Με την παράβαση μη σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων αποκλείεται η ευθύνη για παράβαση των υποχρεώσεων λόγω ελαφράς αμέλειας.

(5)Με την τωρινή τεχνολογική εξέλιξη, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί η επικοινωνία των δεδομένων μέσω του Διαδικτύου χωρίς λάθη και/ή ότι μπορεί να είναι διαθέσιμη σε κάθε χρονική στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για την συνεχή ή για την διαρκή διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας χωρίς διακοπές και των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα.

§ 5 Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, τόπος εκπλήρωσης, δωσιδικία

(1)Η ισχύουσα νομοθεσία είναι η γερμανική νομοθεσία. Για τους Καταναλωτές η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου ισχύει μόνο, εάν βάσει αυτής της νομοθεσίας δεν προκύπτει αποστέρηση των υποχρεωτικών κανονισμών της νομοθεσίας του κράτους, στο οποίο ο Καταναλωτής έχει την συνήθη μόνιμη κατοικία του (Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης).

(2)Οι διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών δεν εφαρμόζονται ρητά.

§ 6 Προστασία ανηλίκων

(1)Κατά την πώληση των προϊόντων, η οποία υπόκειται στους Κανονισμούς του Νόμου περί Προστασίας Ανηλίκων, συνάπτουμε συμβατικές σχέσεις μόνο με Πελάτες, οι οποίοι έχουν το νομικά προβλεπόμενο κατώτατο όριο ηλικίας. Στις περιγραφές των προϊόντων αναφέρονται οι περιορισμοί λόγω ηλικίας.

(2)Με την αποστολή της Παραγγελίας σας, μας επιβεβαιώνετε ότι έχετε το νομικά προβλεπόμενο κατώτατο όριο ηλικίας και ότι τα στοιχεία του ονόματος και της διεύθυνσής σας είναι σωστά. Είστε υποχρεωμένοι να φροντίσετε ώστε να παραλάβετε τα προϊόντα εσείς οι ίδιοι ή άτομα εξουσιοδοτημένα από εσάς με την παραλαβή των προϊόντων, τα οποία έχουν το νομικά προβλεπόμενο κατώτατο όριο ηλικίας.

(3)Εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι βάσει των νομικών διατάξεων να διενεργήσουμε έλεγχο για το όριο ηλικίας, δίνουμε εντολή στους Παρόχους Υπηρεσιών, οι οποίο αναλαμβάνουν την μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων, να παραδώσουν τα προϊόντα μόνο σε πρόσωπα, τα οποία έχουν το νομικά προβλεπόμενο κατώτατο όριο ηλικίας, και σε περίπτωση αμφιβολίας να ζητήσουν από τα άτομα που παραλαμβάνουν τα προϊόντα να επιδείξουν την ταυτότητά τους για να διενεργήσουν έλεγχο της ηλικίας τους.

(4)Σε περίπτωση που αναφέρουμε το νομικά προβλεπόμενο κατώτατο όριο ηλικίας στις εκάστοτε περιγραφές των προϊόντων, ότι δηλαδή για την αγορά των προϊόντων θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, ισχύουν οι προηγούμενες παράγραφοι 1 – 3 υπό τον όρο, ότι αντί για το νομικά προβλεπόμενο κατώτατο όριο ηλικίας πρέπει να υφίσταται η πλήρης ενηλικίωση.

II. Πληροφορίες για τον πελάτη

1. Tαυτότητα του Πωλητή

Δροσιά Γουλιαμάκη
Mühlenstraße 43 a
12247 Βερολίνο Γερμανία
Τηλέφωνο: 01774540074
E-Mail: info@kaloudia.de

Ενναλακτική επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών (πλατφόρμα OS), η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr).

2. Πληροφορίες για την σύναψη της σύμβασης

Τα τεχνικά βήματα για την σύναψη της σύμβασης, η ίδια η σύναψη της σύμβασης και οι δυνατότητες διόρθωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του § 2 των Γενικών Όρων Συναλλαγών μας (Μέρος 1ο).

3. Συμβατική γλώσσα, Αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης

3.1. Η συμβατική γλώσσα είναι η γερμανική.

3.2. Το πλήρες κείμενο της σύμβασης δεν θα αποθηκεύεται από εμάς. Πριν την αποστολή της παραγγελίας μέσω του συστήματος Online - Καλάθι προϊόντων μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία της σύμβασης με την βοήθεια της λειτουργία εκτύπωσης του Φυλλομετρητή ή να τα αποθηκεύσετε ηλεκτρονικά. Μετά την είσοδο της Παραγγελίας σε εμάς, τα δεδομένα της Παραγγελίας, οι νομικά προβλεπόμενες πληροφορίες σε περίπτωση συμβάσεων παράδοσης εξ αποστάσεως και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών μας θα σας αποστέλλονται άλλη μία φορά με E-Mail.

4. Κώδικες ορθής συμπεριφοράς

4.1. Υπαγόμαστε στα ποιοτικά κριτήρια Σφραγίδας αγορών της εταιρείας Händlerbund Management AG και κατά συνέπεια της Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf

(http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf)

και

http://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

(http://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/)

5. Σημαντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών

Τα σημαντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και/ή της παροχής υπηρεσιών τα βρίσκετε στην εκάστοτε προσφορά.

6. Τιμές και τρόποι πληρωμής

6.1. Οι τιμές που αναφέρονται στις προσφορές μας και τα έξοδα αποστολής είναι οι συνολικές τιμές. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις επιμέρους συνιστώσες της τιμής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι φόροι.

6.2. Τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς. Τα έξοδα αυτά εμφανίζονται σε αντίστοιχη επιφάνεια στην ιστοσελίδα της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο ή στην εκάστοτε προσφορά, αναφέρονται χωριστά στην διαδικασία της παραγγελίας και πρέπει να πληρωθούν από εσάς επιπλέον, εάν δεν σας έχει εγκριθεί η δωρεάν παράδοση χωρίς επιπλέον έξοδα.

6.3. Οι επιλογές των τρόπων πληρωμής που έχετε αναφέρονται εμφανίζονται σε αντίστοιχη επιφάνεια στην ιστοσελίδα της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο ή στην εκάστοτε προσφορά.

6.4. Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής, οι απαιτήσεις πληρωμής από την σύμβαση που έχει συναφθεί είναι πληρωτέες άμεσα.

7. Συνθήκες παράδοσης

7.1. Οι όροι παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης και οι πιθανόν υφιστάμενοι περιορισμοί παράδοσης εμφανίζονται σε αντίστοιχη επιφάνεια στην ιστοσελίδα της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο ή στην εκάστοτε προσφορά.

7.2. Εάν είστε Καταναλωτής, η νομοθεσία καθορίζει ότι ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας και της τυχαίας επιδείνωσης των πωληθέντων αντικειμένων κατά την διάρκεια της αποστολής μεταβιβάζεται σε εσάς μόνο με την παράδοση των προϊόντων, ανεξάρτητα από το γεγονός, αν η αποστολή γίνεται ασφαλισμένη ή χωρίς ασφάλιση. Αυτό δεν ισχύει, εάν εσείς έχετε δώσει εντολή σε μία μεταφορική εταιρεία που δεν συνδέεται με την εταιρεία μας ή σε ένα άλλο συγκεκριμένο πρόσωπο για την μεταφορά των προϊόντων της παραγγελίας.

8. Νομικό δικαίωμα ευθύνης λόγω ελαττωμάτων

8.1. Ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα ευθύνης λόγω ελαττωμάτων.

8.2. Ως Καταναλωτής σας παρακαλούμε να εξετάσετε πλήρως τα προϊόντα αμέσως την χρονική στιγμή της παράδοσης, να εξετάσετε αν η παράδοση είναι πλήρης, αν υπάρχουν φανερές ζημιές και ζημιές από την μεταφορά και να ενημερώσετε εμάς και τον Μεταφορέα για τις ενστάσεις σας το συντομότερο δυνατόν. Εάν δεν τηρήσετε αυτήν την υποχρέωση, αυτό δεν έχει επίδραση στις νομικές απαιτήσεις σας για εγγύηση.

Οι ΓΟΣ και οι πληροφορίες των Πελατών εκπονήθηκαν από τους ειδικούς νομικούς συμβούλους για Νομοθεσία Πληροφορικής τεχνολογίας (IT) του Συνδέσμου των Εμπόρων και ελέγχονται διαρκώς για την νομική τους συμβατότητα. Η εταιρεία Händlerbund Management AG εγγυάται για την νομική ορθότητα των κειμένων και φέρει την ευθύνη σε περίπτωση προειδοποιήσεων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Τελευταία ενημέρωση: 28.09.2016